בשנים האחרונות, המימון החוץ בנקאי באמצעות לקיחת הלוואות הפך לאחד מסוגי ההלוואות העסקיות הנפוץ ביותר בארץ. היקפן של הלוואות מסוג זה נאמד במיליארדי ₪ מידי שנה, ובכל שנה, סכום זה רק הולך וגדל, כשעוד ועוד עסקים ואנשים פרטיים מגלים את יתרונותיו של המימון החוץ בנקאי. אולם, שיקוליהם של גופים עסקיים שונים משיקולי הבחירה של אדם פרטי, כך שגם במימון החוץ בנקאי עלולות להתגלות נקודות בעייתיות אותן חשוב להכיר, כדי להבטיח כי המימון אותו אם לוקחים אכן ישפר את מצבו הפיננסי של העסק, ולא, חס וחלילה, ידרדר אותו למצב גרוע עוד יותר. אם כן, מהם הדברים שאותם חשוב לכם לדעת לפני שאתם נעזרים במימון חוץ בנקאי וכיצד תיזהרו מעסקאות גרועות?

מהם ההבדלים העיקריים הקיימים בין מימון בנקאי למימון חוץ בנקאי?

לכאורה, ההבדל בין שני סוגי המימון מתמקד רק בזהותו של הגורם המימוני המציע את ההלוואה (בנק מול גוף שאינו בנק), אבל, בפועל, קיימים לא מעט הבדלים חשובים אחרים הנובעים מכך ומאפיינים את כל אחד משני סוגי המימון.

  • שיעורי הריביות על ההלוואה – כידוע, גובהה של ריבית על הלוואה מבוסס, לרוב, על אומדן רמת הסיכונים הקיימת להחזר ההלוואה, זאת, דרך “משקפיו” של הגוף המציע את ההלוואה. ככל שהסיכון יהיה גבוה יותר, הריבית, ביחס ישר, תהיה אף היא גבוהה יותר. מכיוון, שבאופן טבעי, לרשותם של הבנקים עומד מידע על מצבם הפיננסי של מבקשי ההלוואה, יכולתם לאמוד את הסיכונים הכרוכים במתן מימון כזה היא גבוהה יותר. לעומתם, חברות המימון החוץ בנקאיות מספקות, לרוב, את השירות ללקוחות עימם לא קיימו קשר בעבר, ואין להם לגביהם מידע מפורט (או מידע כלל), כך שיכולתן לאמוד את רמת הסיכון הכרוכים בלווה ובמתן ההלוואה היא מוגבלת למדי. כתוצאה מכך, מוסיפים גורמי המימון החוץ בנקאיים מרווח בטחון, אשר בא לידי ביטוי בשיעורי הריבית הגבוהים יותר.
  • סכומי המימון המקסימליים אותם מציע הגוף המממן ללווה – ברור כי היקף המימון אותו יכול לספק גוף פיננסי תלוי באופן ישיר בהון הפנוי שלרשותו. כתוצאה מכך, כאשר נדרש מימון בהיקפים עצומים, הבנקים, שהם מוסדות פיננסיים מסחריים מסוגלים ביתר קלות לספק מימון כמעט בכל היקף נדרש. לעומתם, גורמי המימון החוץ בנקאיים נסמכים לרוב, על מקורות כהונם העצמי של המשקיעים, או ההון המצטבר ממכירת שירותיהם, כך שהון זה נחשב למוגבל יותר בהיקפו.
  • תקופת החזר ההלוואה – הזכרנו קודם את האינטרס של הגוף המממן לצמצם ככל האפשר את רמת הסיכון שלו? גם כאן, בא לידי ביטוח החשש בפני חדלות פירעון מצד הלווה. עובדה ידועה היא, כי ככל שתקופת החזר ההלוואה היא ארוכה יותר, יכולים לקרות כל מיני דברים, כך שהסיכון להחזר ההלוואה עולה. כתוצאה מכך, תקופות ההחזר אותן יכולים להרשות לעצמם הבנקים הינן ארוכות באופן ניכר מאלה שמציעות חברות המימון החוץ בנקאיות.

לעומת זאת:

  • הביטחונות והשעבודים הנדרשים לצורך קבלת המימון – אחת מהדרכים בהם מפחית גוף מלווה / מממן את רמת הסיכון שלו, היא דרישת ביטחונות. כאן, ישנו יתרון מובהק לחברות החוץ בנקאיות, כי בעוד הבנקים מקפידים קבלת בטחונות ברמה גבוהה, ניתן למצוא מימון חוץ בנקאי שמותנה רק באופן חלקי אינו שאינו מותנה כלל בשעבוד נכס או בקיומו של הון עצמי של מבקש המימון.
  • גמישות בתפירת מסגרת המימון והתאמתה לעסק המבקש – בשל מורכבותם, הבנקים נאלצים להציע מספר מוגבל של תוכניות מימון, כשלרשות הפקיד המטפל (ואפילו לרשותו של מנהל הסניף) עומדות סמכויות מוגבלות למדי, שאינן מאפשרות לו לנהל משא ומתן על התנאים, על הסכומים, על הביטחונות הנדרשים, או, בעצם, כמעט על כל דבר אחר הקשור למימון הנדרש לכם. בחברות המימון החוץ בנקאי התנאים שונים לגמרי, ולעיתים קרובות, משא ומתן יכול להניב תנאים טובים בהרבה מההצעה ההתחלתית.

כיצד תיזהרו מעסקאות מימון חוץ בנקאי גרועות?

מהם הקריטריונים אליהם חשוב לשים לב כאשר אתם לוקחים הלוואה חוץ בנקאית?

בדיוק כשם שחברות האשראי החוץ בנקאיות אינן מכירות את מבקשי המימון שפונים אליהן, כך גם מבקשי המימון אינם יודעים תמיד מול מי הם ניצבים, כאשר הם פונים לקבלת המימון מגורם שהוא חוץ בנקאי.

אחרי שבחנתם והשוויתם את ההצעות שמציעות החברות השונות באספקטים של גובהה של הריבית, תקופת החזר ההלוואה, גובהה האפשרי של ההלוואה והביטחונות אותם תידרשו לספק, יש לבחון שני קריטריונים נוספים:

  • המוניטין של חברת המימון – כתנאי סף, יש לבחון את היותה של חברת המימון ספקית אשראי מורשית ומוכרת על ידי משרד האוצר. לאחר מכן (מאחר וגם במשרד האוצר עלולות להתרחש טעויות), חשוב ביותר לוודא כי אין המדובר בגורם מפוקפק. זאת ניתן לבחון דרך מידת היכרותו של הציבור עם החברה, למשל, דרך אזכורים שלו ברשת או בתקשורת.
  • בחינת הסכם המימון לעומקו – כאן, יש לוודא כי ההסכם מנוסח בלשון ברור וחד משמעית, וכי הוא אינו מכיל סעיפים לא הוגנים או סעיפים חריגים, העלולים לסבך אתכם בהמשך. אם משהו אינו ברור לכם דיו – אל תתביישו לשאול. עדיף “להביך” את עצמכם לרגע אחד, מאשר להסתבך בעסקה שעלולה לעלות לעסק שלכם ביוקר!