במגזר העסקי מקובל מאוד אפיק האשראי של ניכיון צ’קים. למעשה בעזרת ניכיון צ’קים יכול כל בית עסק ליהנות מהצ’קים הדחויים אותם הוא קבל מהלקוחות שלו ובעזרתם להמשיך ולנהל את העסק.

במקרים רבים, הצ’קים העסקיים הם צ’קים דחויים אותם אי אפשר לפדות מיד. הדבר יוצר בעייתיות רבה בקרב בעלי העסקים. אלו מוצאים את עצמם תקועים עם צ’קים שהם לא יכולים לממש. מנגד, העסק שלהם חייב להמשיך ולהתקיים. הוא זקוק להכנסות הקבועות איתם הוא יוכל לשלם לספקים, הוא יוכל לשלם את המשכורות לעובדים והוא יוכל גם לשלם את התשלומים לרשויות. אז נכון שלא פעם האפשרות של תשלום באמצעות צ’קים היא אפשרות הכי טובה מהבחינה העסקית כאשר רק כך הלקוחות אכן רוכשים מוצרים מבית העסק. לולא האפשרות הזו לא היו נמכרים המוצרים. אך כאמור, בית העסק חייב גם כן את הכסף הנזיל ביד לצורך קיום וגם קידום של העסק.

בדיוק לנישה הזו נכנסת האפשרות של ניכיון צ’קים.

איפה מבצעים ניכיון צ’קים?

יש הרבה בעלי עסקים שסבורים כי המקום הכי בטוח והכי נכון מבחינתם לצורך ניכיון צ’קים הוא בבנק. על פי תפיסת עולמם, הבנק הוא המוסד של הכסף והוא זה שאמור להציע את האפשרות של ניכיון צ’קים בצורה הכי משתלמת. אך האמת היא שזה ממש לא כך. לקוחות שבדקו את הנושא ובררו את העניין כבר יודעים כי לא מהבנק תצמח להם הישועה. אם הם רוצים ליהנות מניכיון צ’קים הם חייבים לפנות אל חברה חיצונית המציעה את השירות כאשר התנאים שלה יהיו הרבה יותר נוחים ונגישים מכל הבחינות.

ניכיון צ’קים בבנק – איך זה מתבצע?

הבנקים מכורח המציאות, כפופים לנהלים שונים ופקידי הבנק ממש לא יכולים לנהוג כפי שעולה על דעתם. ישנם תנאים ויש גם מגבלות אשר אלו מגבילים את פעולת הניכוי של הצ’קים כך שבמקרים רבים האפשרות של ניכיון הצ’קים באמצעות הבנק הופכת להיות בעייתית למדי ואפילו בלתי משתלמת.

מהן ההגבלות של הבנק?

  • לא כל צ’ק אפשר לנכות!

הבנקים לא יהיו מוכנים לנכות כל צ’ק. הבנקים מוכנים לנכות רק צ’קים שהם סחירים. כלומר צ’קים אותם אפשר להסב לפקודת הבנק. כך למעשה נחשב הבנק כ”אוחז כשורה” בצ’ק, זאת על פי דיני השטרות. הבעיה היא כי בקרב לקוחות פרטיים מקובלים מאוד הצ’קים שהם ‘למוטב בלבד’. הצ’קים הללו למעשה אינם סחירים והבנקים, כמובן לא מוכנים לטפל בניכיון של צ’קים מהסוג הזה.

  • בדיקה מקיפה וקפדנית של הצ’ק

הבנקים אינם ממהרים ליטול על עצמם סיכונים מיותרים. על כן, כאשר לקוח מגיע ומבקש לבצע ניכיון צ’ק, הבנק יבקש לדעת מיהו האדם שרשם את הצ’ק. הבנק גם יבקש להודיע לאותו אדם שהוא בעל הצ’ק כי הצ’ק מועמד לניכיון והוא יבקש את הסכמתו לכך. מעבר לכך יבקש הבנק לקבל מידע על אודות התנהלות של בעל הצ’ק מבחינת חשבון הבנק שלו. כל זה למעשה נועד על מנת לוודא כי יש לו יכולת לפרוע את הצ’ק. כך יבטיח הבנק כי הוא לא יסכן את עצמו וכי הפירעון של הצ’ק הינו בטוח לחלוטין.

עבור הבנק זה לא תמיד כל כך פשוט לבצע את כל מכלול הבדיקות הללו ועל כן, יעדיף כל בנק לנכות צ’קים אשר נמשכו מחשבונות המשויכים אליהם. כך לדוגמא בנק לאומי יעדיף לנכות צ’קים של בעלי עסקים, אשר אלו נמשכו מחשבון של בנק לאומי.

  • תשלום עמלה

על כל פעולה בבנק, אנחנו משלמים עמלות. זוהי עובדה ידועה. גם אם מדובר בביצוע פעולה הכי פשוטה. כך גם עבור פעולה של ניכיון צ’קים, יהיה על בעל העסק שמחזיק בצ’ק, להיפרד מסכום עמלה משמעותי אשר היא תיקבע בהתאם לסכום שרשום על גבי הצ’ק כמו גם בהתחשב במועד הפירעון הנקוב עליו. כל אלו מהווים למעשה מדד לרמת הסיכון של הצ’ק.

  • שיעבוד של רוב הסכום לבנק

אז לא רק שנערכות בדיקות מקיפות של הצ’ק ולא רק שנגבות עמלות גבוהות, אלא שחלק מהסכום של הצ’ק הופך להיות משועבד לבנק. הסכום שישועבד לבנק ייקבע בהתאם לסכום של הצ’ק כאשר על פי רוב מדובר באחוזים גבוהים של 30% עד 50%.

ברור כי באופן כזה הפעולה של ניכיון הצ’ק עשויה להפוך כמעט לבלתי משתלמת עבור בעל העסק שמחזיק בצ’ק.

ניכיון צ’קים על ידי חברות מימון חוץ בנקאיות

בגלל הבעייתיות הרבה של ניכיון צ’קים בעזרת הבנקים, נולדה האפשרות של החברות החוץ בנקאיות המציעות את השירות של ניכון צ’קים.

יש לכך מגוון יתרונות אותם נמנה להלן.

  • דרישות פשוטות והגיוניות – ישנן חברות פרטיות, שהן בניגוד לבנקים, יוכלו לטפל גם בצ’קים שהם בלתי סחירים. כלומר אם כתוב על הצ’ק ‘למוטב בלבד’ או שזהו צ’ק עם קרוס, עדיין יהיו מקרים אשר בהם תוכל החברה הפרטית לנכות את הצ’ק עבור הלקוח.

מעבר לכך, חברות פרטיות אינן כפופות לבנקים השונים ועל כן הן תוכלנה לבצע את ניכיון הצ’ק עבור כל לקוח מכל בנק.

  • ריבית נמוכה וללא תשלומי עמלה – כאמור, הבנקים נוהגים לגבות עמלה עבור כל פעולה וכמובן גם על ניכיון צ’קים. חברות פרטיות לא גובות סכומים גבוהים מידי עבור השירות ולמעשה, מעבר לריבית מוסכמת שהיא על אחוזים נמוכים של הצ’ק, כמעט ואין שיעורי עמלה עבור השירות.
  • ללא שיעבוד – חברות פרטיות משחררות את הכסף ללא שיעבוד. זאת כמובן לאחר שהם מוודאים את אמינותו של הצ’ק.